UKENS TANKE (uke 26)

Sunn kristentro fra Johannes:

I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For vi er slik som han er i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Johannes’ brev 4,17-19)

 

UKENS TANKE (uke 26)

Sunn kristentro fra Johannes:

I dette er kjærligheten blitt fullendt hos oss: at vi har frimodighet på dommens dag. For vi er slik som han er i denne verden. I kjærligheten finnes det ikke frykt: Den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. For frykten bærer straffen i seg, og den som frykter, er ikke blitt fullendt i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. (1. Johannes’ brev 4,17-19)

 

UKENS TANKE (uke 25)

Sunn kristentro fra Paulus:

Men det ble åpenbart hvor god vår Gud og frelser er, og at han elsker menneskene: Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig, han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved Den hellige ånd, som han så rikelig har øst ut over oss ved Jesus Kristus, vår frelser, så vi ved hans nåde skulle stå rettferdige for Gud og bli arvinger til det evige liv, som er vårt håp. Dette er et troverdig ord, og jeg vil at du skal innprente det, så de som er kommet til tro på Gud, blir ivrige etter å gjøre gode gjerninger. Alt dette er godt og gagnlig for menneskene. Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål i loven skal du holde deg borte fra, for slikt er unyttig og meningsløst. (Titus 3,4-9)

 

UKENS TANKE (uke 24)

Fører åndelighet mennesker bort fra verden? Eller fører åndelighet til en dypere forståelse av verden? Kristen tro har ofte blitt oppfattet som både verdensfjern og livsfiendtlig. Et liv med Skaperen er blitt stilt  som en motsats til et liv i skapelsen. Løsrevne bibelord har mange ganger forsterket dette inntrykket…. Verden er Guds verden, og frelsen er en [gjen]opprettelse av den – ikke en befrielse fra den….. Det handler om åndelighet med et menneskelig ansikt.

(Fra baksiden av boka «Gjør som Gud – bli menneske» av Stefan Gustavsson, Lunde Forlag 2007)

UKENS TANKE (uke 23)

Jeg er skeptisk til kristentro som skaper varig skyldfølelse, dårlig selvtillit, frykt, ufrihet og hat. Sunn kristentro er den som får fram det beste i et menneske, på en slik måte at det beriker og positivt berører andre mennesker og omgivelsene rundt. Et sunt kristent menneske vil naturlig være en del av løsningen for verden, heller enn en del av problemet.

UKENS TANKE (uke 22)

Adventister og andre kristne del 4:

Offisiell uttalelse fra adventistsamfunnet:

Syvendedags Adventister «anerkjenner et hvert redskap som løfter opp Kristus for menneskene som en del av den guddommelige planen med å evangelisere verden, og… holder høyt i akt de Kristne menn og kvinner i andre samfunn som er engasjert i å vinne sjeler for Kristus»

 

UKENS TANKE (uke 21)

Adventister og andre kristne, del 3:

Den dag i dag finnes det oppriktige kristne i alle kirkesamfunn, også i den katolske leir, som ærlig tror at søndag er den hviledagen Gud har innstiftet. Herren aksepterer deres oppriktighet og gode vilje.

Ellen G. White, Review & Herald, 5. Aug. 5, 1902, 441:1

UKENS TANKE (uke 20)

Adventister og andre kristne, del 2:

«Kom ikke med personlige utfall mot andre kirkesamfunn når du framfører budskapet. Bruk vennlige og kjærlige ord når du forkynner sannheten.»

Ellen G. White, Review & Herald, 7. Oct. 1902, 54:1

UKENS TANKE (uke 19)

Adventister og andre kristne, del 1:

Hvor finner vi i dag de fleste Kristi etterfølgere? Utvilsomt i de forskjellige protestantiske trossamfunn»

Ellen G. White, Mot historiens klimaks, side 297

 

UKENS TANKE (uke 18)

Vi har et samfunn der foreldre presses ut i en situasjon de ikke makter. Vi kan ikke gjøre en god jobb på jobb og samtidig en god jobb hjemme.

(Anne Louise Tveter, Psykiater og samfunnsmedisiner, i Vårt Land 11.mars, s.20-21, «Hvorfor denne redselen for nye tanker?»)