UKENS TANKE (uke 36)

Derfor er jeg en kristen #9: FELLESSKAP

Å være kristen er å være en del av en enormt stor familie – det kristne fellesskapet. Det er stort og forunderlig å kunne reise til den andre siden av kloden og møte mennesker der som man ikke kjenner fra før, men som man med en gang merker man på uforklarlig vis hører sammen med. Som familie – samme Far og samme bror. Det gir livet en ekstra dimensjon og betydning på denne måten å høre til.

UKENS TANKE (uke 35)

Derfor er jeg en kristen #7: VERDENS ROP

Bibelen forteller at Gud hørte «blodet rope fra jorden», da Kain myrdet sin uskyldige bror Abel. At «skriket steg opp til Gud» fra det slavende Israelsfolket, og at han hørte «hvordan de stønnet». Jesus ser sultne, syke og forkomne, og får «inderlig medfølelse med dem». Ropet fra en såret verden og menneskehet har nådd mitt øre også – og uroer meg. Det gjør meg maktesløs noen ganger. Jeg har valgt å forholde meg til dette med å gjøre livet mitt til en del av og et redskap for Guds lindrings- og helbredelsesgjerning i verden. Jeg ønsker å gjøre verden til et bedre sted å være. Der jeg står, den dag jeg har fått, som Maria Gustin Bergström uttrykker det i sin sang «Jag vill va». Så legger jeg resten av byrden over på Gud.

UKENS TANKE (uke 34)

Derfor er jeg en kristen #6: TAKKEADRESSE

Det er godt å ha en adresse for den indre trangen til å takke og love noen for alt det gode i livet. I tillegg hører samme adressat også på klager.

UKENS TANKE (uke 33)

Derfor er jeg en kristen #5: HÅPSVEG
Jeg beundrer Jesus. Han lever under en brutal okkupasjon, men tar til orde for å elske sine fiender. Han vokser opp i en uanselig og fattig landsby, men underviser om verdien av å leve enkelt og raust. Han er berømt og betydningsfull, men bruker sin innflytelse til å fremme de undertrykte og stemmeløses sak. Han begås urett mot, men besvarer det med rettferdighet og godhet. Han gjennomskuer og eksponerer religiøs selvrettferdighet som falskhet, og viser oss at et helstøpt liv til glede for medmennesker og ære for Skaperen er det som gjelder. Han bor i et samfunn av nivåer og klasser mellom menneskene, men lever og lærer at det finnes i bunn og grunn bare en kategori mennesker: medmennesker. I en verden full av kaos, konflikter, urett, lidelse og håpløshet, viser Jesus en håpets vei for oss bortkomne mennesker. Og jeg vil gå den i fascinasjon og beundring.

UKENS TANKE (uke 32)

Derfor er jeg en kristen #4: HELHET
Jeg ønsker å være et helt menneske. En best mulig far, ektemann, nabo, kollega og borger i landet. Et menneske med en sunn balanse mellom å elske meg selv og mine medmennesker og min Skaper. Hos Gud finnes kraft, ressurser og rom til å øve på den krevende aktiviteten å være menneske. Og for den som leter, finnes det sunne og fostrende fellesskap å utforske menneskelivet sammen med i kristne menigheter.

UKENS TANKE (uke 31)

Derfor er jeg en kristen #3 (FORTELLING):

Når jeg ser på verden og vi mennesker som bor der, kan jeg ikke annet enn å tenke: noe er i ustand, noe er sykt og av sporet. Det kan da ikke være slik det var ment til å være. Vi og vår verden trenger reparasjon, helbredelse og komme på sporet igjen. Vi plasserer alle, bevisst eller ubevisst, livene våre i en eller annen fortelling. Jeg tiltrekkes Bibelens gjenreisnings- og helbredelsesfortelling: en dag skal verden og menneskene igjen bli det de var ment til å være. Å leve som en del av den fortellingen gir livet retning, håp, hensikt og mening. Selv om den skulle vise seg å ikke være sann. For det er alltid bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.

 

UKENS TANKE (uke 30)

Derfor er jeg en kristen #2 (BRUDD):

Bibelens beskrivelse av synd som det som bryter ned verden og livet der, gir mening for meg. Jeg synes den gir en forståelig og rimelig forklaring på verdens og menneskenes «brutthet». Synd innebærer menneskenes brudd med Livgiveren, handler om egoismen som dominerende styreprinsipp i menneskelivet, og om menneskenes manglende evne til å velge og gjøre det gode. Det er hva kristne opp gjennom tidene har definert som synd og hvordan de har snakket om det, som kan være problematisk for meg.

UKENS TANKE (uke 29)

Derfor er jeg en kristen #1 (SKAPELSE):

Etter mine observasjoner og vurderinger, er verden for kompleks og planmessig til at den kan ha blitt til på egen hånd. Noen må ha planlagt og designet den. Livet må være gitt av noen. Bibelens likefremme skaperfortelling tiltaler meg: en Skaper som konstruerer verden ut av ren og skjær skaperglede, fordi han søker selskap og har glede i å dele det gode.

UKENS TANKE (uke 28)

Mennesker som blir kristne på grunn av skyld, plikt eller redselen for å gå fortapt er ofte mennesker som strever i sine kristne liv. I lengden er den mest bærekraftige grunnen til å bli en kristen, lengselen etter å leve Jesu liv og etter den nye verden som Gud skal skape i følge sitt løfte.

UKENS TANKE (uke 27)

Helhetlig frelse og konkret håp fra Paulus:

For det skapte venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares i herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten og få den frihet som Guds barn skal eie i herligheten. Vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt det skapte samstemt, som i fødselsrier. Ja, enda mer: Også vi som har fått Ånden, den første frukt av høsten som kommer, sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. (Romerne 8,19-23)